Τηλεδιάσκεψη WebEx για Εκπαιδευτικούς

Σύνδεση μαθητών σε τηλεδιάσκεψη WEBEX

Για τους Μαθητές

Για να συνδεθείτε σε τηλεδιάσκεψη WebEX πρέπει να γράψετε στον φυλλομετρητή σας (browser) τη δικτυακή διεύθυνση (url) της ηλεκτρονικής αίθουσας τηλεκπαίδευσης που σας έχει δώσει ο/η δάσκαλος/καθηγητής σας.

Αυτή θα είναι της μορφής: https://minedu-.....webex.com/meet/.... .

Παρακαλούμε καταγράψτε κάπου ή αποθηκεύστε στα αγαπημένα (bookmarks) τις διευθύνσεις των ηλεκτρονικών τάξεων που σας κοινοποιούν οι δάσκαλοι/καθηγητές σας.