Τηλεδιάσκεψη WebEx για Εκπαιδευτικούς

Θεσμικό Πλαίσιο

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της υπηρεσίας "Τηλεδιάσκεψη WebEx για Eκπαιδευτικούς" περιγράφεται στα παρακάτω κείμενα: