Τηλεδιάσκεψη WebEx για Εκπαιδευτικούς

Οδηγίες

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα είτε με τη δημιουργία του λογαριασμού σας στο WebEx είτε με τη χρήση της υπηρεσίας WebEx, παρακαλούμε μελετήστε τα παρακάτω βοηθητικά αρχεία. Αν το πρόβλημα παραμένει, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ομάδα υποστήριξης του σχολείου σας.