Τηλεδιάσκεψη WebEx για Εκπαιδευτικούς

Χαρακτηριστικά

Τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Cisco WebEx Meetings είναι τα παρακάτω

Εύκολη διοργάνωση και διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων.
Ευκολία στον διαμοιρασμό εκπαιδευτικού πολυμεσικού υλικού.
Επικοινωνία με φωνή ή/και εικόνα.
Προβολή παρουσιάσεων (slides) κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης και άλλου υλικού.
Διαμοιρασμός επιφάνειας εργασίας (desktop sharing).
Δυνατότητα dial-in συνδέσεων και συμμετοχή μέσω τηλεφωνικής κλήσης.
Δυνατότητα συμμετοχής από σταθερό, φορητό υπολογιστή και smartphones
Ασφαλής και πιστοποιημένη πρόσβαση μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.