Τηλεδιάσκεψη WebEx για Εκπαιδευτικούς

Πρόσβαση

Δικαιούχοι: Η υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης WebEx για Εκπαιδευτικούς παρέχεται προς χρήση εκ μέρους των υπαγόμενων ή εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Μαθητεία, δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης), των στελεχών και διοικητικών υπαλλήλων τους, των εκπαιδευτικών λειτουργών και λοιπού διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των εν γένει μαθητών και σπουδαστών των ανωτέρω εκπαιδευτικών δομών.

Η υπηρεσία παρέχεται σε λογαριασμούς φυσικών προσώπων ως δημιουργούς τηλεδιασκέψεων (Hosts) αλλά όχι σε λογαριασμούς μονάδων (επίσημοι λογαριασμοί σχολείων, λογαριασμοί Myschool ή άλλοι λογαριασμοί). Οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω του συνδέσμου τηλεδιάσκεψης που θα τους κοινοποιεί ο εκπαιδευτικός (Host).

Προυποθέσεις: Για να αποκτήσετε πρόσβαση υπηρεσία σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης WebEx, όπως και σε κάθε άλλη υπηρεσία του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, θα πρέπει:

Η μονάδα που ανήκει ο εκπαιδευτικός να είναι εγγεγραμμένη στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Αν δεν είναι, παρακαλούμε δείτε τις οδηγίες εγγραφής στο σύνδεσμο: Οδηγίες Εγγραφής Μονάδας

Ο εκπαιδευτικός να έχει λογαριασμό στο ΠΣΔ. Η εγγραφή και απόκτηση λογαριασμού στο ΠΣΔ γίνεται από την Σελίδα Εγγραφής Εκπαιδευτικού

Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς των ΙΕΚ οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία αποστολής της έντυπης αίτησης σύμφωνα με τις: Οδηγίες Εγγραφής Εκπαιδευτικού


Ανάκτηση Κωδικού Πρόσβασης στο ΠΣΔ: Aν ένα εγγεγραμμένο μέλος έχει ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής του, μπορεί να τον ανακτήσει από τη σελίδα

Ανάκτηση Κωδικού Πρόσβασης στο ΠΣΔ: Aν ένα εγγεγραμμένο μέλος έχει ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής του, μπορεί να τον ανακτήσει από τη σελίδα Ανάκτηση Κωδικού Πρόσβασης